Web design direct
Image default
Industrie

Van VIB tot WIK

De basis voor het WIK, werkplek instructiekaart, zijn de vib’s, veiligheidsinformatiebladen. Zo’n VIB is een document dat is opgebouwd uit 16 hoofdstukken en geeft uitgebreide informatie over onder andere de gevaarlijke eigenschappen van een product én de preventiemaatregelen die genomen moeten worden. Om zodoende veilig met het product te werken. Voor de gebruiker is dit vaak onoverzichtelijk en daarom is de WIK tot leven geroepen.

Wat is een WIK?

De WIK is een samenvattend document waarin alle informatie uit de vib’s, die voor de gebruiker van belang is, overzichtelijk en in duidelijke taal wordt weergegeven. Het doel is dus om de gebruiker zo snel mogelijk te informeren over de gevaarlijke eigenschappen van een product, de maatregelen die getroffen moeten worden om er veilig mee te werken én hoe er gehandeld moet worden bij morsen en ongevallen.

Hoe stel je een WIK op?

Een WIK wordt altijd opgesteld aan de hand van de VIB. Er wordt dus per hoofdstuk van een VIB bekeken, wat er meegenomen wordt in een WIK. Doorgaans staan in alle hoofdstukken van een VIB waardevolle informatie dat ook overgenomen wordt in een WIK. Enkel de hoofstukken 15 en 16 van een VIB bevatten geen informatie dat wordt opgenomen in een WIK.

Algemene zaken

Er wordt bij de verschillende onderdelen van de WIK altijd door opsteller rekening gehouden met de gevaren(classificatie) van het product. Ook de vorm waarin het verkeert zoals poeder, vloeistof en gas staat altijd genoteerd. Bij significante afwijkingen of onduidelijkheden wordt altijd door de opsteller navraag gedaan bij de leverancier.

https://www.devibfabriek.nl/